Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De handelaar is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Handelsonderneming Dirks B.V.

Door de presentatie van de producten in de webwinkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst zijn Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de producten.

U hebt de mogelijkheid om de goederen af te halen bij Dirk Machines B.V., Prins Mauritslaan 120-124 EJ Beek (L), Nederland, van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 16 uur.  

Wij leveren niet af op een postbusadres.

5. Betaling

In onze webwinkel zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

iDEAL

Met iDEAL kunt u op het internet direct betalen via uw internetbankier omgeving (indien u beschikt over internet bankieren in Nederland). Toolnation adviseert om deze optie te gebruiken omdat ze veilig, gemakkelijk en snel is.

Hoe werkt iDEAL? U kiest iDEAL als betaalmethode, vervolgens selecteert u uw bank (Postbank, ABN AMRO, Rabobank etc.). Vervolgens wordt u doorgeleid naar de site van uw bank, waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Toolnation wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren.

* Let op! De bestelling zal pas worden verwerkt als de betaling is ontvangen.

Overschrijving vooraf (internetbankieren).

Bij een overschrijving vooraf ontvangt u, na het plaatsen van uw bestelling, direct een bevestigings e-mail met uw persoonlijke ordernummer en het totaalbedrag dat voldaan dient te worden. Zodra uw betaling bij Toolnation is binnengekomen wordt uw bestelling in behandeling genomen.
(Alle gegevens voor overschrijving vindt u in de bevestigingsmail)

* Let op! Als u voor overschrijving per bank kiest, wordt de leveringstermijn verlengd, de bestelling zal pas worden verwerkt als de betaling is ontvangen!

* Houdt u bij het handmatig overmaken van uw betaling per bank rekening met een overboektijd van 1 tot 3 werkdagen.

Belgische klanten worden geadviseerd, de betaling direct op onze KBC rekening te doen, om de levertijd te verkorten (gegevens vindt u terug in de bevestigingsmail).

PayPal en Creditcard betalingen

Via PayPal en Ogone bieden we de mogelijkheid om via uw creditcard of uw PayPal saldo te betalen. 
Door de gewenste keuze aan te vinken in het betaalmenu wordt u automatisch doorgeschakeld naar het betaalmenu van PayPal of Ogone.
Voor klanten die geen Paypal account hebben, dient u de optie creditcard te selecteren.

* Houdt u bij het overmaken van uw betaling met creditcard via PayPal of Ogone rekening met een overboektijd van 1 tot 3 werkdagen.

* Let op! De bestelling zal pas worden verwerkt als de betaling is ontvangen.

Mister Cash

Met MisterCash kunnen Belgische rekeninghouders online aankopen doen middels hun bankpas. De veiligheid en betrouwbaarheid zijn absoluut gegarandeerd. Belgische klanten die bankieren bij de banken: Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank en VDK Spaarbank kunnen via MisterCash/Bancontact eenvoudig online betalingen verrichten.

* Let op! De bestelling zal pas worden verwerkt als de betaling is ontvangen.

Betalen bij afhalen

U kunt contant betalen of pinnen als u het product komt afhalen bij ons afhaalpunt in Beek.

Rembours (alleen Nederland)

U kunt bij levering betalen aan de pakketdienst (dit kan alleen contant)! Wij verzenden pakketten onder rembours enkel met PostNL.

  • De betaalwijze 'rembours' is alleen mogelijk bij een bestelling tot €1000,- excl. BTW
  • Rembours pakketten worden niet afgeleverd bij een PostNL pakketshop
  • Er worden 3 leverpogingen gedaan. Indien u dan nog steeds niet thuis / niet in de gelegenheid bent het pakket aan te nemen/te betalen, dan gaat het pakket retour en zult u contact op moeten nemen middels het contactformulier
  • Dankzij de standaard verzekering is je pakket bovendien verzekerd tegen verlies en beschadiging tot het aangegeven rembours-bedrag.
 

Voor bestellingen met betaling onder rembours brengen wij €35,- excl. BTW in rekening. De betaalwijze 'rembours' is alleen mogelijk bij een bestelling tot €1000,- excl. BTW

Betaling

Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking vooraf, betaling via het iDEAL betaalsysteem waarin de meeste banken zijn gevestigd, creditcard (Interpay Nederland) of contant bij zendingen die onder rembours worden verstuurd. Het gebruik van cheques is niet mogelijk in Nederland.

6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Producten blijven ons eigendom totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

7. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar uw melding helpt ons echter om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat op u over zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of een andere bevoegde persoon of instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de verzending, hebben afgegeven. Onder handelaren gelden een onderzoeks- en reclamatieplicht. Daarbij dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten binnen bekwame tijd maar zo snel mogelijk aan ons te worden meegedeeld. Indien u deze mededeling niet doet, worden de goederen als goedgekeurd en geaccepteerd beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

8. Wettelijke garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s van de webwinkel.

Klantenservice: U kunt bij vragen en klachten contact opnemen met onze klantenservice van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 16 uur op het telefoonnummer +31 (0)46 4379911 of via contactformulier op http://www.toolnation.nl/customer-service.

9. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade dat door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.
 

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

11. Slotbepalingen

Voor handelaren geldt: Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.