Privacy

Privacyverklaring

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek aan de website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens, de provider van waaruit u de site bezoek (toegangsgegevens) en het bezoekt vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van verwerking in opdracht van ons, levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de webwinkel, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst en bij het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze in het kader van uw bestelling, als u met ons contact opneemt (bijv. via een contactformulier of mail) of als u een klantenaccount aanmaakt, vrijwillig aan ons doorgeeft. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, aangezien wij in dergelijke gevallen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voor de verwerking van het contact of het aanmaken van het account en u zonder het opgeven ervan de bestelling en/of de opening van het account niet kunt voltooien of het contactformulier niet kunt versturen. Welke gegevens precies worden verzameld, is in het respectieve formulier zichtbaar. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b AVG voor de afwikkeling van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst, of het verwijderen van uw klantenaccount, worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de van toepassing zijnde belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk gewenst moment mogelijk en kan of door een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in het klantenaccount plaatsvinden.
 

3. Doorgifte van gegevens

Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b AVG geven wij uw gegevens  door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang de betalingsprovider die u in het bestelproces uitkiest, geven wij voor de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsproviders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsprovider deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsprovider aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsprovider van toepassing. 

Doorgifte van gegevens aan verzendbedrijven

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend, geven wij conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG op basis hiervan uw e-mailadres en telefoonnummer  aan het uitgekozen verzendbedrijf door, zodat deze vóór de bezorging van de aankondiging dan wel het afspreken van de levering met u contact kan opnemen. 

Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij het verzendbedrijf onder het hieronder vermelde contactadres worden herroepen. Na het herroepen verwijderen wij uw hiertoe opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

Transsmart Nederland
Ellen Pankhurststraat 1c 
5032 MD Tilburg
Nederland
 

4. E-mail nieuwsbrief en reclame per post

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u ingevoerde gegevens zodat wij u op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG regelmatig onze nieuwsbrief toe kunnen sturen.

Het afmelden voor de nieuwsbrief is op elk gewenst moment mogelijk en kan geschieden door een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Na de afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf verzonden, aan wie wij vervolgens uw e-mailadres doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Reclame via de post en uw recht van bezwaar

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via de post. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevende, gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.

De reclamezendingen worden in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf bezorgd, aan wie  wij vervolgens uw gegevens doorgeven. 

Tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden kunt u op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid bezwaar maken.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Ten behoeve van het zichtbaar aanbrengen van het keurmerk Trusted Shops en de verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbod aan klanten om lid te worden van Trusted Shops, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elke klik op de Trustbadge slaat de server automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven, voor zover u na afloop van een bestelling heeft gekozen voor het gebruik van Trusted Shops-producten of al geregistreerd staat voor het gebruik daarvan. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst.

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of voor marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u deze wilt accepteren, alleen accepteren in bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Elke browser is anders wat betreft het beheren van de cookie-instellingen. Dit staat beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit menu vindt u in uw respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
Opera

ID

Cookie naam

Cookie-aanbieder

Cookiegroep

Doel

Cookie levensduur

Cookie-type

1 PHPSESSID Dirks Machines Beek Essentieel Wordt gebruikt om de gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker en een 128-bits versleutelde sleutel op te slaan. Deze informatie is essentieel om een gebruiker ingelogd te laten blijven op een website zonder dat hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor elke bezochte pagina hoeft in te voeren. Zonder deze cookie hebben gebruikers geen toegang tot delen van de website die geverifieerde toegang vereisen. 180 dagen 1st Party
2 private_content_version Dirks Machines Beek Essentieel Voegt een willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina's met klantinhoud om te voorkomen dat deze in de cache op de server worden opgeslagen. 180 dagen 1st Party
3 persistent_shopping_cart Dirks Machines Beek Essentieel Slaat de sleutel (ID) van de persistente winkelwagen op, waardoor het mogelijk wordt om de winkelwagen voor een anonieme shopper te herstellen. 180 dagen 1st Party
4 form_key Dirks Machines Beek Essentieel Een beveiligingsmaatregel die een willekeurige tekenreeks toevoegt aan alle formulierverzendingen, waardoor de gegevens worden beschermd tegen Cross-Site Request Forgery (CSRF). 180 dagen 1st Party
5 store Dirks Machines Beek Essentieel Traceert de specifieke winkelweergave/locatie die door de shopper is geselecteerd. 180 dagen 1st Party
6 login_redirect Dirks Machines Beek Essentieel Behoudt de bestemmingspagina waar de klant naartoe navigeerde voordat hij werd omgeleid om in te loggen. 180 dagen 1st Party
7 mage-messages Dirks Machines Beek Essentieel Traceert foutmeldingen en andere meldingen die aan de gebruiker worden getoond, zoals het cookietoestemmingsbericht en verschillende foutmeldingen. De melding wordt uit de cookie verwijderd nadat deze aan de shopper is getoond. 180 dagen 1st Party
8 mage-cache-storage Dirks Machines Beek Essentieel Maakt lokale opslag van bezoekersspecifieke inhoud mogelijk, wat e-commercefuncties vergemakkelijkt. 180 dagen 1st Party
9 mage-cache-storage-section-invalidation Dirks Machines Beek Essentieel Forceert lokale opslag van specifieke inhoudsdelen die ongeldig moeten worden gemaakt. 180 dagen 1st Party
10 mage-cache-sessid Dirks Machines Beek Essentieel De waarde van deze cookie zorgt ervoor dat de lokale cache-opslag wordt opgeschoond. 180 dagen 1st Party
11 product_data_storage Dirks Machines Beek Essentieel Slaat de configuratie op voor productgegevens met betrekking tot Onlangs bekeken/vergeleken producten. 180 dagen 1st Party
12 user_allowed_save_cookie Dirks Machines Beek Essentieel Geeft aan of de shopper toestaat dat cookies worden opgeslagen. 180 dagen 1st Party
13 mage-translation-storage Dirks Machines Beek Essentieel Slaat vertaalde inhoud op wanneer de shopper daarom vraagt. 180 dagen 1st Party
14 mage-translation-file-version Dirks Machines Beek Essentieel Slaat de bestandsversie van vertaalde inhoud op. 180 dagen 1st Party
15 section_data_ids Dirks Machines Beek Essentieel Slaat klantspecifieke informatie op met betrekking tot door de shopper geïnitieerde acties, zoals het weergeven van verlanglijstjes, checkout-informatie, enz. 180 dagen 1st Party
16 recently_viewed_product Dirks Machines Beek Marketing Slaat product-ID's op van recent bekeken producten voor eenvoudige navigatie. 180 dagen 1st Party
17 recently_viewed_product_previous Dirks Machines Beek Marketing Slaat product-ID's op van eerder bekeken producten voor eenvoudige navigatie. 180 dagen 1st Party
18 recently_compared_product Dirks Machines Beek Marketing Slaat product-ID's op van recent vergeleken producten. 180 dagen 1st Party
19 recently_compared_product_previous Dirks Machines Beek Marketing Slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor eenvoudige navigatie. 180 dagen 1st Party
20 _ga Google Analytics Essentieel Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 180 dagen 3rd Party
21 _gid Google Analytics Essentieel Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 180 dagen 3rd Party
22 _gat Google Analytics Analyse Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken. 180 dagen 3rd Party
 

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek

Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een websiteanalyse-dienst van Google LLC (www.google.nl). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.  Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website  mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.  

U kunt de registratie en verwerking door Google van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

7. Reclame via marketingnetwerken

Google Ads Remarketing

Via Google Ads maken wij voor deze website reclame, zowel in de Google zoekresultaten als op de websites van derden. Daarbij wordt bij het bezoek aan onze website het zgn. remarketingcookie van Google geplaatst, dat automatisch via een cookie-ID onder pseudoniem op basis van de door u bezochte websites een op uw belangstelling gebaseerde reclame mogelijk maakt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.

Een verdergaande verwerking van gegevens vindt alleen plaats ingeval u tegenover Google toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw website- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en het personaliseren van advertenties, die u online te zien krijgt, op basis van informatie uit uw Google-account afkomstig is. Als u in dat geval tijdens het bezoek op onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google-Analyticsgegevens, om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt.

Google Ads Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt het remarketing-cookie via deze link deactiveren. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen.


8. Social media plugins

Gebruik van social plugins van Facebook, X/Twitter, Google, Instagram

Op onze website staan ‘social buttons’ van sociale media.

Als u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plugin bevat, creëert uw browser een rechtstreekse verbinding naar de servers van Facebook, Google, X/Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de respectievelijke aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel of toevallig niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (mogelijk in de VS) doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek op onze website 1:1 koppelen aan uw profiel op het betreffende sociale netwerk. Als er interactie is tussen u en de plugin, bijv. omdat u op de ‘vind ik leuk’ of ‘delen’-button klikt, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks aan een server van de aanbieders doorgeeft en daar wordt opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter behartiging van onze legitieme belangen voor een optimale marketing van ons aanbod, die overheersen bij het afwegen van de respectieve belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 onder f AGV.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, alsmede een contactmogelijkheid en uw overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy vindt u in de toelichting op de gegevensbescherming van de aanbieders.

> Facebook Privacybeleid

> X/Twitter Privacybeleid

> Google Privacybeleid

> Instagram Privacybeleid

Als u niet wilt dat de sociale media de via onze website verzamelde gegevens 1:1 aan uw profiel van de betreffende dienst koppelen, moet u voordat u onze website bezoekt bij de betreffende dienst uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser in zijn geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker “NoScript” (http://noscript.net/).

9. Verzending van beoordelingsherinneringen

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops

Mits u ons hiertoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15 C, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl), zodat zij u per e-mail een herinnering aan het afgeven van een beoordeling kunnen toesturen.

Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij Trusted Shops worden ingetrokken.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 • overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen
  • redenen van algemeen belang
  • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
  • de juistheid van de persoonsgewist door u wordt betwist
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
  • u bezwaar overeenkomstig artikel 21 AGV gemaakt heeft tegen de verwerking<
 • overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
 

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen.  Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.


Handelsonderneming Dirks B.V.

Prins Mauritslaan 120-124
6191 EJ Beek (L)
Nederland
Telefoon: (+31) 46 437 99 11
E-mail: info@dirksmachines.com
KvK nummer: 63437775
BTW-nummer: NL855236310B01